Voetreflexzone massage

Op voeten en handen bevinden zich zones die overeenkomen met bepaalde delen en organen van het menselijk lichaam. Hoewel tot nu toe niet door wetenschappelijk onderzoek is bewezen dat voetreflexzonemassage werkt, is proefondervindelijk wel aangetoond dat velen baat hebben bij het stimuleren van corresponderende zones op de voet.Men vermoedt dat dit komt door de reflectoire beïnvloeding dmv voetreflexzonemassage, waardoor het door ziekte verstoorde innerlijk evenwicht in het lichaam wordt hersteld. 

Voetreflexzonemassage wordt toegepast bij al dan niet vastgestelde klachten, ter algehele ontspanning, ter stimulering óf preventief. Verder maak ik vaak gebruik van voetreflexzonemassage ter ondersteuning van een gewichtsbeheersings-programma. 

De behandeling wordt voorafgegaan door een 45 minuten durend onderzoek van de voeten, op basis waarvan een behandelplan wordt opgesteld. Vervolgbehandelingen duren 25 minuten . 

Prijzen vindt U op de pagina TARIEVEN
Massage Centrum Kennemerland
Valckenhoeflaan 11 - 2071 RR Santpoort-Noord
Tel: 06-10063991